Siêu thị Điện máy XANH

Siêu thị Điện máy XANH
 • 205 Đ. Phạm Văn Thuận
  Mobile, AL 810000
 •   (841) 800-1061

Hours

Wednesday:
8:00 AM - 8:00 AM
Thursday:
8:00 AM - 8:00 AM
Friday:
8:00 AM - 8:00 AM
Saturday:
8:00 AM - 8:00 AM
Sunday:
8:00 AM - 8:00 AM
Monday:
8:00 AM - 9:30 PM
Tuesday:
8:00 AM - 9:30 PM

Chamber Rating

4.4 - (637 reviews)
378
172
56
13
18
Read Our 637 Reviews

Chamber Rating

4.4 - (637 reviews)
378
172
56
13
18
 • Ì£ ThuÌ€y Dung Lee


  Oct 5th, 2021

 • Lê Đức Vinh

  Dịch vụ tốt
  Sep 26th, 2021

 • 43_Đào Nguyá»…n Minh Uyên

  (Translated by Google) order 46401088 order 21/08/21 appointment 12 o'clock on 22/08/21 delivered, - August 22, 2021 received a phone call to move to 15:00 on August 23, 2021, - In the morning of August 23, there was an appointment to deliver the same day, but at 13:30 on August 23, I received a phone call to check for defective goods, so I canceled the order => work short, why don't you check the status of the product first, lose time waiting for the customer's goods, the whole warehouse has only 1 product and is damaged (Original) đơn hàng 46401088 đặt hàng 21/08/21 hẹn 12h ngày 22/08/21 giao, - 22/08/21 nhận được điện thoại dời sang 15h ngày 23/08/2021, - sáng 23/08/21 thì có đt hẹn sẽ giao trong ngày, nhưng đến 13h30 23/08 nhận đt kiểm tra hàng bị lỗi nên hủy đơn => làm việc tắt trách, sao không kiểm tra tình trạng SP trước đi, mất thời gian chờ hàng của khách hàng, cả kho chỉ có 1 SP và bị hư luôn
  Aug 28th, 2021

 • Quynh Nguyen

  (Translated by Google) Friendly staff before, during and after the appointment (Original) Nhân viên nhiêt tinh trươc,trong va sau khi ban hang
  Aug 11th, 2021

 • Duy Cuong

  hai long
  Aug 6th, 2021

Read Our 637 Reviews

About
Siêu thị Điện máy XANH

Siêu thị Điện máy XANH is located at 205 Đ. Phạm Văn Thuận in Mobile, Alabama 810000. Siêu thị Điện máy XANH can be contacted via phone at (841) 800-1061 for pricing, hours and directions.

Contact Info

 •   (841) 800-1061

Questions & Answers

Q What is the phone number for Siêu thị Điện máy XANH?

A The phone number for Siêu thị Điện máy XANH is: (841) 800-1061.


Q Where is Siêu thị Điện máy XANH located?

A Siêu thị Điện máy XANH is located at 205 Đ. Phạm Văn Thuận, Mobile, AL 810000


Q What days are Siêu thị Điện máy XANH open?

A Siêu thị Điện máy XANH is open:
Wednesday: 8:00 AM - 8:00 AM
Thursday: 8:00 AM - 8:00 AM
Friday: 8:00 AM - 8:00 AM
Saturday: 8:00 AM - 8:00 AM
Sunday: 8:00 AM - 8:00 AM
Monday: 8:00 AM - 9:30 PM
Tuesday: 8:00 AM - 9:30 PM


Q How is Siêu thị Điện máy XANH rated?

A Siêu thị Điện máy XANH has a 4.4 Star Rating from 637 reviewers.

Hours

Wednesday:
8:00 AM - 8:00 AM
Thursday:
8:00 AM - 8:00 AM
Friday:
8:00 AM - 8:00 AM
Saturday:
8:00 AM - 8:00 AM
Sunday:
8:00 AM - 8:00 AM
Monday:
8:00 AM - 9:30 PM
Tuesday:
8:00 AM - 9:30 PM

Ratings and Reviews
Siêu thị Điện máy XANH

Overall Rating

Overall Rating
( 637 Reviews )
378
172
56
13
18
Write a Review

̣ Thùy Dung Lee on Google

image


Lê Đức Vinh on Google

image Dịch vụ tốt


43_Đào Nguyễn Minh Uyên on Google

image (Translated by Google) order 46401088 order 21/08/21 appointment 12 o'clock on 22/08/21 delivered,
- August 22, 2021 received a phone call to move to 15:00 on August 23, 2021,
- In the morning of August 23, there was an appointment to deliver the same day, but at 13:30 on August 23, I received a phone call to check for defective goods, so I canceled the order
=> work short, why don't you check the status of the product first, lose time waiting for the customer's goods, the whole warehouse has only 1 product and is damaged
(Original)
đơn hàng 46401088 đặt hàng 21/08/21 hẹn 12h ngày 22/08/21 giao,
- 22/08/21 nhận được điện thoại dời sang 15h ngày 23/08/2021,
- sáng 23/08/21 thì có đt hẹn sẽ giao trong ngày, nhưng đến 13h30 23/08 nhận đt kiểm tra hàng bị lỗi nên hủy đơn
=> làm việc tắt trách, sao không kiểm tra tình trạng SP trước đi, mất thời gian chờ hàng của khách hàng, cả kho chỉ có 1 SP và bị hư luôn


Quynh Nguyen on Google

image (Translated by Google) Friendly staff before, during and after the appointment
(Original)
Nhân viên nhiêt tinh trươc,trong va sau khi ban hang


Duy Cuong on Google

image hai long


Load More Reviews

Overall Rating

Overall Rating
( 637 Reviews )
378
172
56
13
18

Write a Review

RATING:
Create 1 Star Review Create 2 Star Review Create 3 Star Review Create 4 Star Review Create 5 Star Review

Electronics Store Near Me in Mobile, AL

Computer & Cell Center
65 Cody Rd N
Mobile, AL 36608
(251) 217-7969
( 3 Reviews )
Boost Mobile
135 Schillinger Rd N Unit C
Mobile, AL 36608
251-348-7141
( 107 Reviews )
Battery Source of South Mobile
1704 West Interstate 65 Service Rd S
Mobile, Alabama 36693
(251) 665-9002
( 178 Reviews )
Metro by T-Mobile
2262 Pleasant Valley Rd
Mobile, Alabama 36606
251-219-6047
( 37 Reviews )
T-Mobile
6347 A, Airport Blvd
Mobile, AL 36608
( 27 Reviews )
Cricket Wireless Authorized Retailer
685 Schillinger Road South, Ste 6
Mobile, AL 36695
(251) 219-6146
( 90 Reviews )
A and K Computers and Cellphones- Loop Wireless
1868 Government St
Mobile, AL 36606
251-471-4004
( 25 Reviews )
uBreakiFix - Phone and Computer Repair
5701 Old Shell Road, Suite 200
Mobile, AL 36608
(251) 300-8340
( 527 Reviews )

START DRIVING

ONLINE LEADS TODAY!

ChamberofCommerce.com
Loading