Baptist Churches in Tallassee, AL

Refuge Baptist Church

440 Martin Dam Rd - Tallassee, Alabama 36078

(334) 857-2768

 

Bethlehem East Baptist Church

7561 Upper River Rd - Tallassee, Alabama 36078

(334) 541-2426

 

Refuge Baptist Church

3098 Red Hill Rd - Tallassee, Alabama 36078

(334) 857-2638

 

Tallaweka Baptist Church

1419 Gilmer Ave - Tallassee, Alabama 36078

(334) 283-2279

 

Carrville Baptist Church

2436 Notasulga Rd - Tallassee, Alabama 36078

(334) 252-0220

 

Liberty Baptist Church

574 Liberty Rd - Tallassee, Alabama 36078

(334) 283-2753

 

Zion Baptist Church

64 Log Cir - Tallassee, Alabama 36078

(334) 283-4528

 

Mount Olive Baptist Church

11511 Redland Rd - Tallassee, Alabama 36078

(334) 514-6886

 

Elam Baptist Church

4686 Notasulga Rd - Tallassee, Alabama 36078

(334) 283-2800

 

Mt. Calvary Missionary Baptist Church

329 King St - Tallassee, Alabama 36078

(256) 234-5631

 

River Road Baptist Church

107 Dean Cir - Tallassee, Alabama 36078

(256) 234-6971

 

Providence Primitive Baptist Church

4850 Chana Creek Rd - Tallassee, Alabama 36078

(334) 541-2160

 

Tallaweka Baptist Church

705 Camellia Dr - Tallassee, Alabama 36078

(334) 283-8741

 

Flatrock Mssnary Baptst Church

1024 Flat Rock Rd - Tallassee, Alabama 36078

(334) 283-6388

 

Rock Springs Baptist Church

375 Rigsby Rd - Tallassee, Alabama 36078

 

First Baptist Church

1279 Friendship Rd - Tallassee, Alabama 36078

(334) 283-2287

 

Rehoberth Baptist Church

4 Kent Rd - Tallassee, Alabama 36078

(334) 567-9801

 
« 1 »
Showing 1 - 17 of 17