Baptist Churches in Castor, LA

Old Saline Baptist Church

5280 Ridge Rd - Castor, Louisiana 71016

(318) 576-3349

 

First Baptist Castor Parsonage

2061 Highway 507 - Castor, Louisiana 71016

(318) 544-7625

 

St. John Baptist Church

1826 Front St - Castor, Louisiana 71016

(318) 932-6488

 

New Beginnings Baptist Church

2169 Punkin Center Rd - Castor, Louisiana 71016

(318) 544-2422

 

First Baptist Castor

170 Front St - Castor, Louisiana 71016

(318) 544-8847

 

New Friendship Baptist Church

1000 New Friendship Rd - Castor, Louisiana 71016

(318) 544-8600

 

New Ramah Baptist Church

493 New Ramah Rd - Castor, Louisiana 71016

(318) 544-8473

 

New Hope Baptist Church

145 Joyner Rd - Castor, Louisiana 71016

(318) 544-9023

 

New Ebenezer Baptist Church

1860 Highway 153 - Castor, Louisiana 71016

(318) 544-8820

 

New Ebenezer Baptist Church

1850 Highway 153 - Castor, Louisiana 71016

(318) 544-8502

 

Ashland Baptist Church

528 Highway 153 - Castor, Louisiana 71016

(318) 544-2493

 
« 1 »
Showing 1 - 11 of 11